mercredi 5 février 2014

#lokomavomena // #fauves // Cochepaille dia iray tamin’ireny lehilahy mahantra voasoritra voa-Janahary ho biby da mavomena ary natao’ny mpiaramonina tonga ho gadralava (Victor Hugo ? )L'image apparaîtra en tant que lien

Aucun commentaire: