vendredi 23 mars 2018

Nahoana ny alika no mandeha ? rock déjanté de papy @tandriamiradi ( Spinal Tap )Why does a dog need to be walked?
Three birds fighting out in the yard
But I don’t know what they’re fighting about
So why does a dog need to listen
Whenever you shout?

These cats seem to blow
Everyone’s mind, but mine
What is so funny
About beasts above understanding?

Why does a dog need to be walked?
Three birds fighting out in the yard
But I don’t know what they’re fighting about
So why does a dog need to listen
Whenever you shout?

These cats seem to blow
Everyone’s mind, but mine
What is so funny
About beasts above understanding?

traduc Google ?

Nahoana ny alika no mandeha?
Nahoana ny alika no mila mandeha?
Vorona anankiroa miady eny an-tokontany
Saingy tsy fantatro izay ady ataon'izy ireo
Koa nahoana no mila mihaino ny alika?
Isaky ny miantsoantso ianao?

Toa mitsoka ireo saka ireo
Ny sain'ny tsirairay, fa ny ahy
Inona no mampihomehy?
Momba ny biby ambonin'ny fahalalana?

Nahoana ny alika no mila mandeha?
Vorona anankiroa miady eny an-tokontany
Saingy tsy fantatro izay ady ataon'izy ireo
Koa nahoana no mila mihaino ny alika?
Isaky ny miantsoantso ianao?

Toa mitsoka ireo saka ireo
Ny sain'ny tsirairay, fa ny ahy
Inona no mampihomehy?
Momba ny biby ambonin'ny fahalalana?


------------------------
 https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/741715/spinal-tap-this-is-spinal-tap

https://youtu.be/N63XSUpe-0o