jeudi 6 février 2014

bodisita , komonista , mampisiabo , aina dimy : H.C.B.

"Ao anatin'io lavaka maizina namazava lo no mivelona ny herin'aina,
mikasakasa ny herin'aina,
mijaly ny herin'aina "
piqué dans Baudelaire ?

 
Visite guidée : Rétrospective Henri Cartier... par telerama

bodisita 
komonista 
mampisiabo aina dimy : H.C.B.


Aucun commentaire: