mercredi 21 mai 2014

Les 150 ans du pasteur Rabary (1864-1947), un grand écrivain malgache : sa vie, son oeuvre INALCOhttp://www.inalco.fr/evenement/150-ans-pasteur-rabary-1864-1947-grand-ecrivain-malgache-vie-oeuvre  
biblio 

http://www.idref.fr/073678600 
http://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl%3Dau%3ARabary&sort_by=pubdate_dsc&addto=
-------------------
On nous signale :
Ny Maritiora Malagasy : tantaran'ny ny fanenjehana mangidy niaretan'ny Kristiana teto Madagasikara tamin'ny "tany maizina" / Nataon-dRabary  

Résumé : Histoire de la persécution des premiers chrétiens malgaches qui sont devenus des martyres au 19e siècle. 

dispo en pdf si besoin d'ici 2min ?

---------------------

Tantara roa : Nitsangana tamin'ny maty : Dokotera Rafatro / RabaryNote générale : Titre de couv.. Recueil de deux nouvelles. Edition en mémoire du centenaire de sa naissance 1864-1964.

Note de contenu : 1. Nitsangana tamin'ny maty 2. Dokotera Rafatro


11777412X : Ny maritiora malagasy : tantaran' ny fanenjehana mangidy niaretan' ny kristiana teto Madagaskara tamin' ny "Tany maizina". Natonta fanintelony / Faravohitra, Tananrive : Impr. F.F.M.A. , 1920

079452086 : Rafaravavy Mary [Texte imprimé] / nataon dRabary / Tananarive : Editions London Mission Society. , 1940

117799742 : Ny Fahela velona ny tantarany sy ny zavamahatalanjona hita ao aminy ary ny tokony hatao hahatrarana azy... [Texte imprimé] / Rabary / Tananarive : Impr. Volamahitsy , 1950

073678538 : Ny daty malaza na dian' i Jesosy Kristy teto Madagasikara Boky IV, Fizarana voalohany (1877-1886) [Texte imprimé] / Rabary / Tananarive (Madagascar) : Librairie mixte , 1958

073678694 : Ny daty malaza na dian'i Jesosy teto Madagasikara Boky I, [Texte imprimé] = [Les dates célèbres ou Le passage de Jésus-Christ à Madagascar ] : / nataon dRabary / Natonta fanindroany / Tananarive (Madagascar) : Imprimerie Iarivo , 1961

097957984 : Ny daty malaza na Ny dian'i Jesosy Kristy teto Madagasikara Boky faha 5, [Texte imprimé] = = [Les dates célèbres ou Le passage de Jésus-Christ à Madagascar] : = = [Tome V] : / Rabary ; introduction de Georges Thomas Indrianjafy / Antananarivo : Sosaiety Madprint , 1974

097789798 : Ny daty malaza na Ny dian'i Jesosy Kristy teto Madagasikara Boky voalohany, [Texte imprimé] = = [Les dates célèbres ou Le passage de Jésus-Christ à Madagascar ] : = = [Tome I] : / nosoratan'i Rabary, Pasteur ; [préface de G. Mondain] / 1ère éd. / Antananarivo : Sosaiety Madprint , 1975

145085813 : Daty malaza na ny dian'i Jesosy teto Madagasikara IIIè partie, Ny andro mipoaka indray (1861-1895) [Texte imprimé] / Rabary ; Avant propos de J.F.Radley / Tananarive : Imprimerie Iarivo , [1930]

074182315 : Rainandriamampandry na ilay maritioran' ny Tanindrazany, tamin' ny taona 1896 [Texte imprimé] / nataon dRabary / Tananarive : S[ocié]té Impr. Antananarivo , [1957]

117775142 : Takelaka notsongaina tamin' ireo diam-penin' Andriamatoa Rabary, mpitandrina / Ankatso, Antananarivo : Impr. d'ouvrages éducatifs , [1979]

045598444 : Ny daty Malaza Boky voalohany, fizarana voalohany, [Texte imprimé] : na ny dian' i Jesosy Kristy teto Madagasikara / nosoratan' i Rabary, pasteur / Antsakaviro-Antananarivo : sosaiety Madprint , c1975

045598452 : Ny daty Malaza Boky voalohany, fizarana faha-II, [Texte imprimé] : na ny dian' i Jesosy Kristy teto Madagasikara / nosoratan' i Rabary, pasteur / Antsakaviro-Antananarivo : sosaiety Madprint , c1978Sujet :
Rôles ?


144525364 : Andriamatoa Rabary [Texte imprimé] : membre titulaire de l'Académie malgache, pasteur, professeur, écrivain, journaliste (1864-1947) / Guy de Princy Ranaivo ; Sasin-teny du Dr. Razafindramasina / Nimes : Editions Mauger , 1954

Aucun commentaire: