samedi 19 décembre 2015

mangarahara transparent / trans parent ?

ransmigrer v.intr (1).- Mifindra monina. • Mifindra aina
(fanahy).
transmissibilité n.f.- Fahazoa-mifindra.
transmissible adj.- Azo afindra; azo ampitaina; azo
aely: maladie transmissible, aretina azo afindra;-
information transmissible, vaovao azo ampitaina.
transmission n.f.- Famindrana: transmission d'un droit,
famindranazo.«Fampitana,fampielezana: fransm/ss/on
de message, tampitana hafafra.
transmuabie adj.- Azo ovana.
transmuer v.tr (1 ).- Manova: on croyait autrefois pouvoir
transmuer le cuivre en or, nihevitra ny olona fahiny fa
azo ovana ho volamena ny varahina.
transmutabilité n.f.- Fetezana ovana.
transmutable adj.- Mety ovana, azo ovana.transmutation n.f.- Fanovana: la physique nucléaire a
permis de réaliser des transmutations de métaux,
nahazoana nanao fanovana metaly ny fahaizana fizika
momba ny atôma.
transnational,e,aux adj.- Mihoatra nyfirenenairay.
transocéanique adj.-Mampita ranomasimbe, mampitohy
ranomasimbe.
transparaître v.intr (65).- Mangarahara: le soleil transparaît
à travers les rideaux, mangarahara amin'ny
lambam-baravarana ny masoandro. • Voavinany: sa
pensée transparaît à travers ses sous-entendus,
voavinany amin'ny teniny tsy loa-body ny heviny.
transparence n.f.- Harahara; fangarahara.

transparent, e adj.- Mangarahara: l'eau bougeait si peu
et elle était si transparente qu'il fallait presque la
toucher pour savoir qu'elle était là, zara fa nihetsika
ilay rano no sady nangarahara aok'izany ka tsy maintsy
notsapaina kely vao fantatra hoe nisy teo izy (Maurice
Genevoix)
Voavinany, mora vinanina: allusion
transparente, tendron-teny mora vinanina.

transpercer v.tr. (5).- Managorobaka: transpercer une
porte, managorobaka varavarana. • Mahatanteraka:
la pluie a transpercé nos vêtements, tanteraky ny orana
ny akanjonay; nahatanteraka ny akanjonay ny orana.
transpercer le coeur, mahavaky fo.
transpiration n.f.- Fahatsembohana; tsemboka; dinitra.
transpirer v./ntr.C?|-Tera-tsemboka: transpirer sous la
chaleur, tera-tsemboky ny hafanana. • Re siosio,
henoheno: le secret a transpiré, re siosio ilay tsiambaratelo.
transplant n.m. (fitsaboana).- Taova afindra.
transplantable adj.- Azo afindra.

transplantation n.f.- Famindrana zavamaniry. •

Aucun commentaire: