jeudi 26 novembre 2015

Rakibolan'ny Tenin-Jomaka SAMBO Clement et ses étudiants Université de Tuléar Rakibolan'ny Tenin-Jomaka -- 
lettre "A"
 
 https://drive.google.com/file/d/0B28LIEw6t7gtdGRRSkhNdFZfaHM/view?usp=sharing
saisie grossière (nombreuses fautes ) de la lettre A de l'index,en mode texte, 
réalisée C/C a partir du dossier pdf suivant
  https://drive.google.com/file/d/0B28LIEw6t7gtRDJTRG1vSDFBMFE/view?usp=sharing
cela permet indexer sur "google" des mots gasy peu courant
Nous mettons en ligne sauvegarde perso, de la lettre « A » du dictionnaire lui méme
La totalité du dictionnaire proprement dit n'étant accessible qu' aux étudiants malgaches sur Mada

ADALA
degany, miparitaka,
nnipitsoka, misosa, mitapy,
mivà, tampina.
ADALADALA jorery, sôva,
sôvasôva.
HADALANA fôkasy, fôlaitra,
Fôlemm
.
ADANA
MIADANA (MANDEHA -)
mitrenn.

ADY
gidragidra, kômbaka.
ADY SARITAKA angaredona,
rombo.
ADIN'OLON-DROA selasell.
ADY TAMBA-BE angaredona.
MIADY mikômbaka.
TETIK'ADY fiady.

AFAKA
AFA-BARAKA oaina, silaka.
AFA-PANADINANA pezy, sôve.
AFAHO (AMIN'NY
FANADINANA) sôveo.
TSY AFA-MIHOATRA kanara.

AFINA
MIAFINA mikamofla.

AFO
motro.

AFRIKANA
gena.

AHANAHANA
MIAHANAHANA mibontsina,
midaoaoà, minanaka,
misanana
ka, mitagataga,
miveraka.
TSY MIAHANAHANA didy faha
iraika ambin'ny folo, T.D.M.
AHANDRO
donaka, kaly, kefma,
kefona, monjy, motika,
pomaka, rezegà, sôgany,
saosy, tohana.

A H I A H Y
MAMPIAHIAHY makarakara.

AHOANA
alô, salut.

AIKY
EKENA hôretra, masaka,
milay, ôkay, sira.
MORA MANAIKY LEHILAHY
bômbô vorona, bondaka
kilamaka, fatritrany, jôba,
maivana, mandôliny,
manidina, miroll, T.D.M.,
vorona.

AINA
AIM-BE angovo.

AINGA
AINGAM-PANAHY filinn.
MANAINGA daka, depa,
midepl, midila, mamika,
mikisaka, mipà.

AIZINA
MAIZINA hitsoka.

AJANONA (RESAKA - ) bôrkena.

AKA
MAKA TAHAKA AMIN'NY
FANADINANA misopapa.

AKANJO mbala.
MIAKANJO MAFANA
bolendaka.

AKOHO
FORIN'AKOHO akorinafo.
ALA
ALAINA BARAKA oainevana,
silahina.
FIALANA, FAMETRAHAMPIALANA
dems.
MAMETRA-PIALWA,
MANGATA-PIAL\NA midems.
MANALA BARAKA mamono
pasipôro, manaoaiaka,
manaoaina, manôgany,
misilaka.
MANAL\A manapitsika,
misikôtra.
MIALÂ daka, depa, midepl,
mJdila, elatra, mikisaka,
mipà.
MIALA IvfY MARO mikopaka.
MIALA SORISORY, MIALA VOLY
manintsana.

ALIKA
kivindro, tsy mikilôty.
TAIN'ALIKA dikin'i Tôto.

ALINA
ALIM-PANDIHIZANA bow,
betsika.

ALINA
IRAY ALINA ARIARY maizina
.
AMANY
MAMANY manao sarinady,
mikapa rano, mipiay, mipipse.

AMBALAVAO
Alzery.

AMBANY
AMBANY FAHEFAN'OLONA
kanakana.

AMBANIANDRO
Malama, Tsalo.

AMBANIDIA
Ambanisôva.

AMBANIVOHITRA, AMBANIVOLO
ambanidasy, an-tanàna,
dezaka, sisin-tosy, tsy mahay
maka.
TAMBANIVOHITRA avy any
an-tanàna, cent-quatre,
mbambaksa, quatre-vingthuit,
takapa, tambaoaksa.

AMBANIVOLO
AMBANIVOHITRA.

AMBARA
TSIAMBARATELO fika
MANAMBARA TSIAMBARATELO
mibaradaka.

AMBINA
MPIAMBINA OLONA mers.
MPIAMBINA TRANO berger,
gary, girda, kivindro.

AMBIM-BAVA
rezegany.
AMBOLETRA
kodetety.

AMBONY
MAHAFANTATRA OLONA
AMBONY mahitahita.
SARANGA AMBONY nôb.

AMBOARINA VETIVETY
piriatana.

AMIDY
aondrana, ajedaka.
AMIDY MORA adehaka, adila,
ajedaka, alefa, aondrana.

AMPAHA-FOLONY
(ALAIN'NY MPANERA) dipany.

AMPANGO
bala firaka.

AMPITA
dilambato.

AMPITROSAINA
tairina.

AMPITSO
radema.

ANABAVY
bavy.
KINDIN'ANABAVY
bandin'anakivy.

ANAKA
FIANAKAVIANA fianakamsa,
fianaksa.

ANALAKELY
Analagamm.

ANANA
MPANAN-KARENA alezy,
baibony, kala be, kapta,
katraka, laibany, ngetroka,
nôb, pakta.
MIHAMANAN-KARENA avotra.

ANATRA,
FANANARANA sermônn.
MANANATRA minanaka.
MIANATRA mibôsy.
MIANATRA MAFY bôsista.
FIANARANA solaitra.
MIRENIRENY NA MILALAO TSY
MIANATRA mingitrika.

ANDEVO
ande voaiazy,
baomanga, trois fois six.

ANDRY
MIANDRY mipôly, mitsatoka.
MIANDRY FATY miandry jô,
mijôbany, mijô.

ANDRY
MANDRY
, MATORY midasy,
midôfl, mivovo.
MAMDRY, MILELY gesa,
mamelatra, manao,
mandatsaka, mianjera,
mjgama, migiv, nukamaka,
mikemba, mikomaka, mipala,
mipeka, mipoka, mipomaka,
mipondaka, mirevy,
mitsaingoka, mitse, nanamy.
MANDRY LAHY SAMY LAHY
pedaka, pedika, nianelaka.

ANDR0
LANY ANDRO Jerosalema.
MANDANY ANDRO manala
azy.

ANDRO
MANDRO midôbaka,
mikidôbaka.

ANGATRA (ARETINA)
biby,
galona, matoto.

ANGAVY
MINAGAVY mitambizo.
MI ANGAVY MAFY mitalônn.
ANKAFIZINA
revy, revena.

AN-KERINY (MANAO-)
mifonda.

ANKINA
MIANKINA AMIN'OLONA
mikJky tôlana.

ANKIZY
papozy, kakasy, lapia,
tôlam-be tsy cnitapaka.

ANTANANARIVO
Vohitsara,
Votsaka, Votsa, any amy Vill.

ANTANDROY
Ndaty, cent-quatre.

ANTANIMORA
Ambaniatsinanana.

ANTEMORO SY TANALA
Antsana.

ANTITRA
brôka, soara, vizana.

ANTIBAVY bôfy, ranjaika,
regarega.
ANTIDAHY baina, rafainina.

ANTSIRABE
Bira.

ANTOKA
MPIANTOKA VEHIVAVY
spons.

ANTON'ASA
kapôka.

ANTONY
patsa, quoi.

ANTSY
Benitra
.
AOTOMOBILINA
daba, vam.
AOTO STÔPY
kidôn-drano.

AOTRA
(AMIN'NY L Ô T Ô ) donga.

ARABO
Tavany

ARAKA
mitambizo, mitamy.
ARAHINA AKAIKY kôlina,
taminana.
MANARAKA AKAIKY miakôsta,
mikôly.
MANARA-POANA kidôn-drano.
RESAKA IFANARAHANA kôzy,
kôzy bônn.

ARETINA
ARETIN'NY LALAMPANANAHANA
biby, galona,
matoto.
MORA RESIN'ARETINA kôlôny.

ARY
ARIANA akipily.
MANARY RANO manao
sarinady, mikapa rano,
mipiay, mi-pipse.

ARIARY
kodia, kodina, kodiny.
ARIARY ROA keta, setà.
ARIARY TELO keta sy kodiny.
ARIARY EFATRA keta roa,
mavo, trafa.
ARIARY DIMY bodo.
ARIARY FOLO mafy ady, zaza.
ARIARY ZATO ariary, klo,
Labasy
.
ARINA
MARINA MAFY ! aleloia, etsy
babeko, kôzy, vavy.

ARITRA
MAHARITRA Jerosalema,
maniry, milentika, milona,
mirazoka.
ARI-TORY jô.
MIARI-TORY miandry jô,
mijô, mijôbany.
TANORA MPAMONJY ARI-TORY
dozitasy.
MIARITRA N Y MAFY ATERAKY
NY HAFA miaritra trefla.

ARIVO
ARIVO ARIARY gala.

ARO
MPIARO mers.
TSARA FIAROVANA
boiendaka.

ASA
kandra, kapôka.
MI ASA mikandra, mitiravy.
ASA (AMPIRAFESINA AMIN'NY
ASAM-PANJAKANA) jono
botry.
ASA AN-TSEUKA ajama,
kibaroa, kôrve.
ANTON'ASA kapôka.
MPIASA MADINIKA borozany,
borza. ^
MPIASA AN-TRANO ambasady,
sôlafa.
MPAMPIASA laibany, omby,
mpanana, para.
TSY MIASA (KARATRA) noiôll.

ATAKALO (VOLA MADINIKA)
pasahana.

ATRIKA
MIFANATRIKA selasell.

AVELA
adaboka, apitsika.
AVO (FEO -) trena.

AVONA
MIAVONA kondro.

AZO kôpy
AZO (VEHIVAVY) pezy, zaka.
MAHAZO RESAKA kôpy.
MAHAZO VEHIVAVY TSY
AZON'NY MARO mahazaka.
TTSY MAHAZO VEHIVAVY
Mitohana.


Aucun commentaire: